Izgradnja stambenih objekata, predstavlja kompleksan zadatak koji zahteva detaljnu pripremu, planiranje, razradu i na kraju realizaciju, koja za cilj ima finalni proizvod koji treba da obezbedi sigurnu i pouzdanu eksploataciju stambenih i nestambenih jedinica.

Kvalitetnu i profesionalnu izgradnju ovakvih vrsta objekata za stanovanje mora da prati stabilan investicioni fond, sa stručnim osobljem koje njime upravlja u svakom segmentu.

Nošeni ovom vizijom, krenuli smo u ovaj izazov i 2012. godine formirali preduzeće „WDA-Izgradnja“ radi proširivanja svojih znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Kao rezultat odgovarajućeg pristupa u realizaciji postavljenih ciljeva u izgradnju stambenih objekata, iza sebe već imamo tri uspešno izvedena objekta u Nišu – u ulici Stevana Prvovenčanog br. 16, Nikole Koleta Rašića br. 5 i Milene Pavlović Barili, kao i zadovoljne kupce u njima. Naime, sva tri objekta su urađena u potpunosti sa gradskim planskim dokumentima i uknjiženi su u skladu sa Zakonom.

Kvalitetnu i profesionalnu izgradnju obezbeđuju inženjeri sa višegodisnjim iskustvom, pažljivo, detaljno i dugotrajno selektovani partneri. Naša misija pri izgradnji ovakvih vrsta objekata je da svaki kupac mora da dobije proizvod koji je identičan njegovom ulaganju.

Stambeni objekat  – ul. Milene Pavlović Barili, Niš

Zgrada u ulici Milene Pavlović Barili u Nišu kompletno je završena i tehnički primljena 2019. godine. Objekat je ukupne površine Pbruto = 1150m2 i sastoji se od dve nezavisne lamele sa po devet stambenih jedinica u svakom od delova.

U suterenskom delu lamele A nalaze se dva lokala, a u suterenskom delu lamele B, garaža sa pet garažnih mesta. Spratnost objekta je Po + Pr + 2.

Glavni projektant: Ivana Manić, dipl. arhitekta
Odgovorni izvodjač radova: „AG Tim“ doo Niš
Nadzorni organ: Mr Viktor Đokić, dipl. ing. građevine

Prodaja stanova - Niš, Nikole Koleta Rašića 5

Stambeni objekat  – ul. Nikole Koleta Rašića 5, Niš

Zgrada u ulici NIkole Koleta Rašića br. 5 kompletno je zavrsena i tehnički primljena 2015. godine. Objekat je ukupne površine Pbruto = 1240m2 i sastoji se od četiri nezavisne lamele sa po četiri stambene jedinice.

Spratnost objekta je Po + Pr + 2 + Pk.

Glavni projektant: Milorad Paunović, dipl. arhitekta
Odgovorni izvodjač radova: „Biro Ing“ doo Kraljevo
Nadzorni organ: Mr Viktor Đokić, dipl. ing. građevine

Prodaja stanova - Niš, Nikole Koleta Rašića 5

Stambeni objekat – ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 16, Niš

Zgrada u ulici Kralja Stefana Prvovenčanog 16 u Nišu kompletno je završena i tehnički primljena 2016. godine. Ukupne je površine Pbruto = 1050m2 i sastoji se od dve nezavisne lamele sa dve stambene jedinice u prvom ulazu, odnosno osam stambenih jedinica u drugom ulazu.

Spratnost objekta je Pr + 2 + Pk.

Glavni projektant: Momčilo Golubović, dipl. arhitekta
Odgovorni izvodjač radova: „Biro Ing“ doo Kraljevo
Nadzorni organ: Mr Viktor Đokić, dipl. ing. građevine

Prodaja stanova Niš, Kralja Stefana Prvovenčanog
Pogledajte sve naše reference