Stambeno-poslovni objekat  – ul. Milene Pavlović Barili, Niš

Zgrada u ulici Milene Pavlović Barili u Nišu kompletno je završena i tehnički primljena 2019. godine. Objekat je ukupne površine Pbruto = 1150m2 i sastoji se od dve nezavisne lamele sa po devet stambenih jedinica u svakom od delova.

U suterenskom delu lamele A nalaze se dva lokala, a u suterenskom delu lamele B, garaža sa pet garažnih mesta. Spratnost objekta je Po + Pr + 2.

Glavni projektant: Ivana Manić, dipl. arhitekta
Odgovorni izvodjač radova: „AG Tim“ doo Niš
Nadzorni organ: Mr Viktor Đokić, dipl. ing. građevine

Prodaja stanova - Niš, Milene Pavlović Barili bb
Objekat A
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Objekat B
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Prodaja stanova, Niš, Milene Pavlović Barili, WDA izgradnja
Preuzmite PDF katalog
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Prodaja stanova Niš, Milene Pavlović Barili
Kontaktirajte nas za više informacija i detalja