Lista projekata

Period Lokacija Kompanija
2015-2016 Leposavić – studija opravdanosti za izgradnju brane EPTISA – EU
2015 Klokot – projektna dokumentacija za Dom mladih sa pozorištem WConsortium
2015 Laplje Selo, Gračanica – izgradnja parka za mlade CDF-USAID
2015 Ranilug – rekonstrukcija centra za mlade CDF-USAID
2011-2015 Ugljare, Gračanica – rekonstrukcija puta Preoce – Ugljare Opština Gračanica
2015 Lepina, Gračanica – rekonstrukcija puta Lepina – Batuse Opština Gračanica
2014 Prizren – projektovanje pravoslavnog školskog centra i dekanata EU – Smart Project
2014 Orahovac – projektovanje osnovne škole EU – Smart Project
2014 Suva reka – projekat katoličke škole EU – Smart Project
2013-2014 Klokot – projekat centra za mlade WConsortium
2013-2014 Klokot – projekat Doma zdravlja WConsortium
2013 Klokot – projekat rekonstrukcije škole WConsortium
2013 Kosovska Mitrovica – projekat dijagnostičkog centra WConsortium
2013 Klokot – projekat opštinskog centra WConsortium
2013 Leposavić – projekat obdaništa u Lesku Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Zvečan – projekat rekonstrukcije srednje škole Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Zubin Potok – projekat aneksa srednje škole Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Velji Breg, Gazivode, Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje Gazivode i Velji Breg IRD – USAID
2013 Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Varage IRD – USAID
2012 Zvečan – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Srbovac IRD – USAID
2012 Leposavić – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Beluce IRD – USAID
2012 Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Zupce IRD – USAID
2012 Ugljare – rekonstrukcija lokalnog asfaltnog puta IRD – USAID
2010-2012 Gračanica – regulacija reke Gračanke Opština Gračanica
2010-2012 Gračanica – Izgradnja sportskog kompleksa – fudbalsko stadion, administrativna zgrada, teniska i košarkaška igrališta ADF Tirana
2010-2011 Gračanica – Izgradnja zgrade administrativnog centra Opština Gračanica
2010 Suva Reka, Prizren – sistem vodosnabdevanja Konstruktor Split-EU
2010 Štrpce – sistem vodosnabdevanja Konstruktor Split-EU
2010 Dragaš – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2010 Gjakovo – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2010 Lipljan – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2009 Lipljan – sistem vodosnabdevanja AED – USAID
2009 Gračanica – kanalizacioni sistem MRC Priština
2005 Ranilug, Kamenica – sistem vodosnabdevanja CDF
2007 Lipljan – most preko reke Sitnice InPro Company