Project Description

Zgrada u Gornjomatejevačkoj , Niš

Zgrada se nalazi u jednom od prilaza Gornjomatejevačke ulice. Sastoji se iz dve nezavisne lamele vizuelno uklopljene u jednu kompaktnu celinu. Parcele ima izlaz na javnu površinu – saobraćajnicu sa južne i istočne strane, sa koje su obezbeđeni kolski i pešački prilaz objektu. Parkiranje vozila je organizovano na parceli i u garažama. Jedno parking mesto projektovano je po stambenoj jedinici, pa imamo šest garažna mesta i osam na parceli. Pešački i kolski prilaz parceli obezbeđen je sa južne i istočne strane parcele. Ulaz u stambeni deo objekta je sa severne i istočne strane parcele, sa kote terena ±0.00 iz internog dvorišta.

Spratnost objekta P0+P+2

Projektant: Alterno Inc. I WDA-Izgradnja

Odgovorni projektant: Đorđe Kitić, DIA

BROJ STANOVA 8

PARKING MESTA 8

GARAŽNA MESTA 5

1200€

    Bitne karakteristike objekta

  • Projektovana svetla visina, prizemlja, prvog i drugog sprata je 3.05 m, a podruma koji je projektovan kroz dve visine 2.30 m.
  • Spoljašnja obrada objekta je tipa “Etics” fasada (termoizolacija u debljini od 10 cm i sloj mineralnog maltera u boji po izboru projektanta) i listela debljine 2 cm.
  • Materijalizacija krova je UV stabilna membrana sa završnim vegetacionim slojem.
  • Unutrašnji zidovi se izradjuju od opeke ili opekarskih blokova, debljine 10 cm i 20 cm sa završnom obradom malterisanjem, gletovanjem i bojenjem disperzivnom bojom.
  • Sve prostorije u kojima se odvijaju mokri procesi su projektovane kao hidro-izolovane prostorije sa završnom obradom u granitnoj keramici, kako u podu tako i na zidovima.
  • Ograde stepeništa se izrađuju od kutijastih čeličnih profila, premazanih zaštitnom bojom za metal i završnom ferromiccaceo bojom za spoljnu upotrebu.
  • Ograde terasa su izvedene od sigurnosnog panplex stakla d=10mm, koje se na parapetni zid vezuje tačkastim inox nosačima.
  • Unutrašnja vrata izrađuju se kao puna vrata sa krilom od MDF-a bojena i lakirana u tri sloja poliuretanskim mat lakom. Štokovi su samoštelujući takođe bojeni i lakirani kao krila. Sva vrata je potrebno snabdeti bravom i potrebnim okovom, kao i dihtung gumom.
  • Portali sa otvarajućim krilima, prozori i vrata lođa, se izrađuju u aluminijumskoj konstrukciji. Zastakljivanje se vrši transparentnim termoizolacionim staklom 4+15+4 mm, flot kvaliteta, gde spoljašnje staklo ima debljinu d=4 mm, a unutrašnje je prevučeno slojem plemenitog metala (niskoemisiono Low-E), debljine d=4 mm.

KATALOG