VIKTOR ĐOKIĆ

Magistrirani građevinski inženjer

ANĐELA ĐOKIĆ

Master inženjer arhitekture

We are WDA

Po čemu se razlikujemo? Po uspešnoj primeni novih tehnologija i materijala. Po ozbiljnom i profesionalnom pristupu. Po tome što imamo iskusne i pouzdane partnere. Naš cilj – sistematski razvoj projekata i pažljivo planiranje investicija, od početka do kraja – od studija opravdanosti, pa sve do predaje izgrađenih objekata kupcima.

Uložili smo naše višegodišnje iskustvo u moderan investicioni fond. Cilj nam je da gradimo napredne strukture, stambene i stambeno-poslovne objekte. Sve se koordiniše pomoću modernog menadžmenta, koji je uključen u sve faze realizacije projekta.

Godine 2005. je formirano privatno preduzeće „Wconsortium“ sa sedištem u Kosovskoj Gračanici kao biro za pružanje konsultantskih usluga u pripremi, planiranju i vođenju investicionih fondova u razvoju infrastrukture. U proteklih 12 godina uspešno je realizovano je preko 150 infrastrukturnih projekata različitih namena. Partneri sa kojima smo ostvarili saradnju bili su Svetska banka, UNDP, IOM, USAID, Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj, Fond za razvoj zajednica, EURed, Eptisa i drugi. Brižljivo odabran tim vrhunskih eksperata u različitim oblastima, gradio je iskustvo na realnim problemima i izazovima, uz uključivanje modernog i naprednog tehnološkog pristupa baziranog na strogim EU pravilima struke.

Godine 2012. je formirano preduzeće „WDA-Izgradnja“ sa sedistem u Nišu, ulica Elektronska 1/17, koje uspešno vodi Mr Viktor Đokić, dipl. ing. građ. Ozbiljan i profesionalan pristup, iskusni i pouzdani partneri rezultuju modernim arhitektonskim rešenjima kroz primenu novih tehnologija i materijala.

LISTA PROJEKATA

Period

 Lokacija

Komanija

2015/2016

Leposavić – studija opravdanosti za izgradnju brane EPTISA – EU
2015 Klokot – projektna dokumentacija za Dom mladih sa pozorištem WConsortium
2015 Laplje Selo, Gračanica – izgradnja parka za mlade CDF-USAID
2015 Ranilug – rekonstrukcija centra za mlade CDF-USAID
2011/2015 Ugljare, Gračanica – rekonstrukcija puta Preoce – Ugljare Opština Gračanica
2015 Lepina, Gračanica – rekonstrukcija puta Lepina – Batuse Opština Gračanica
2014 Prizren – projektovanje pravoslavnog školskog centra i dekanata EU – Smart Project
2014 Orahovac – projektovanje osnovne škole EU – Smart Project
2014 Suva reka – projekat katoličke škole EU – Smart Project
2013/2014 Klokot – projekat centra za mlade WConsortium
2013 Klokot – projekat Doma zdravlja WConsortium
2013 Klokot – projekat rekonstrukcije škole WConsortium
2013 Kosovska Mitrovica – projekat dijagnostičkog centra WConsortium
2013 Klokot – projekat opštinskog centra WConsortium
2013 Leposavić – projekat obdaništa u Lesku Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Zvečan – projekat rekonstrukcije srednje škole Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Zubin Potok – projekat aneksa srednje škole Ingedia Group NOX – EU – Smart Project
2013 Velji Breg, Gazivode, Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje Gazivode i Velji Breg IRD – USAID
2013 Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Varage IRD – USAID
2012 Zvečan – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Srbovac IRD – USAID
2012 Leposavić – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Beluce IRD – USAID
2012 Zubin Potok – izgradnja sistema za vodosnabdevanje za Zupce IRD – USAID
2012 Ugljare – rekonstrukcija lokalnog asfaltnog puta IRD – USAID
2010/2012 Gračanica – regulacija reke Gračanke Opština Gračanica
2010/2012 Gračanica – Izgradnja sportskog kompleksa – fudbalsko stadion, administrativna zgrada, teniska i košarkaška igrališta ADF Tirana
2010/2011 Gračanica – Izgradnja zgrade administrativnog centra Opština Gračanica
2010 Suva Reka, Prizren – sistem vodosnabdevanja Konstruktor Split-EU
2010 Štrpce – sistem vodosnabdevanja Konstruktor Split-EU
2010 Dragaš – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2010 Gjakovo – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2010 Lipljan – kanalizacioni sistem Konstruktor Split-EU
2009 Lipljan – sistem vodosnabdevanja AED – USAID
2009 Gračanica – kanalizacioni sistem
MRC Priština
2007 Lipljan – most preko reke Sitnice InPro Company