FAQ2023-06-25T19:39:32+02:00

Prodaja stanova

Da li je projekat enterijera uključen u cenu stanova?2023-06-01T20:41:39+02:00

U zavisnosti od slučaja do slučaja on može biti uključen u cenu, ali će Vam to svakako biti naglašeno pri Vašem upitu.

Da li postoji mogućnost izrade enterijera kupljenih stanova?2023-06-01T20:40:58+02:00

Naravno, naš tim će se potruditi da Vaš životni prostor učinimo što funkcionalnijim, ali i savršenim po vašoj meri .

Kolika je garancija na radove i da li ste ažurni kada su havarije u pitanju?2023-06-01T20:40:02+02:00

Garancija na radove je 2 godine dok na opremu važi garancija proizvođača. Do sada nemamo reklamacija na izvedenim objektima koje nisu uspešno na obostrano zadovoljstvo otklonjene.

Da li su zidovi od Gips-kartonskih ploča (“Knauf zidovi”)?2023-06-01T20:39:07+02:00

Ne, osim ukoliko je to Vaš poseban zahtev.

Da li stanovi poseduju terase?2023-06-01T20:38:03+02:00

Svi naši objekti projektovani su tako da stanovi poseduju terasu. Ako već biramo stambenu jedinicu kao životno odredište, terasa kao komunikacija sa dvorištem je neophodna za kvalitetniji život.

Da li se mogu dodavati električni i izvodi rasvete u izgradnji?2023-06-01T20:36:31+02:00

Jeste izvodljivo samo do određene faze izgradnje definisane kupoprodajnim ugovorom.

Da li postoji mogućnost pregrađivanja prostora u izgradnji?2023-06-01T20:34:10+02:00

Da, ukoliko ne zahteva izmeštanje urađenih instalacija i ova opcija je izvodljivo samo do određene faze izgradnje definisane kupoprodajnim ugovorom.

Da li postoji mogućnost izbora keramike, parketa…?2023-06-01T20:31:25+02:00

Postoji određena mogućnost izbora pripremljenih varijanti uređenja prostora, ali ne i izbora materijala od klijenta do klijenta, i ovo je izvodljivo samo do određene faze izgradnje definisane kupoprodajnim ugovorom.

Da li stanarska ostava ulazi u cenu?2023-06-01T20:30:32+02:00

Ostave koje se nalaze u podrumskim ili tavanskim prostorijama su uključene u cenu stana.

Da li parking mesto ulazi u cenu?2023-06-01T20:29:37+02:00

U većini slučajeva parking mesto ulazi u cenu stana.

Da li je moguća rezervacija putem kapare?2023-06-01T20:28:28+02:00

Naša politika je da ne koristimo kaparu kao sredstvo rezervacije, jer ne prodajemo stanove u tako ranoj fazi pripreme investicije. Nakon dobijanja odobrenja za gradnju i otpočinjanja radova, savetujemo klijentima da se uradi notarizovanje predugovora o kupoprodaji koji obuhvata sve dogovrene uslove i visina kapare koju klijent nudi se uplaćuje na žiro račun firme uz izdavanje odgovarajućeg avansnog računa.

Da li prodajete stanove uz korišćenje nekih subvencija?2023-06-01T20:27:32+02:00

Na žalost, više ne jer su procedure sa subvencijama jako komplikovane i dugotrajne.

Da li prodajete stanove preko kredita?2023-06-01T20:25:54+02:00

Naš rejting kod banaka je odličan, tako da rado prihvatamo kredite kao sredstvo plaćanja. Neophodno je samo da utvrdite svoju kreditnu sposobnost na osnovu vrednosti izabranog stana i obezbedite učešće u skladu sa procedurama banke.

Da li prodajete stanove preko kredita?2023-06-01T20:19:57+02:00

Naš rejting kod banaka je odličan, tako da rado prihvatamo kredite kao sredstvo plaćanja. Neophodno je samo da utvrdite svoju kreditnu sposobnost na osnovu vrednosti izabranog stana i obezbedite učešće u skladu sa procedurama banke.

Da li je moguć povraćaj PDV-a?2023-06-01T20:18:44+02:00

PDV se može vratiti Vama ukoliko ispunjavate propisane uslove. Vraćanje dela uloženih sredstava u kupovinu stana nije zanemarljiva suma, tako da se jako retko pojavljuju kupci koji nemaju mogućnost za povraćaj PDV.

Da li PDV ulazi u cenu ?2023-06-01T20:17:43+02:00

Naše cene obuhvataju pripadajući PDV od 10% u skladu sa Zakonom.

Projektovanje

Go to Top